banerNauczyciele Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Nowogrodźcu doskonalą swoje umiejętności, uczestnicząc w szkoleniach w ramach projektu "Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławieckim". Projekt realizowany w ramach POKLPriorytet III, Działanie 3.5. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Gimnazjum w Nowogrodźcu realizuje w roku szkolnym w ramach Projektu Roczny Plan Wspomagania w obszarze “Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.
Zajęcia w formie warsztatów, konsultacji grupowych i konsultacji indywidualnych prowadzą wybitni specjaliści o uznanym dorobku naukowym:

Marek Szurawski

specjalista i praktyk w dziedzinie wszechstronnego rozwoju możliwości umysłowych człowieka, od wielu lat prowadzi różnorodną działalność trenerską, szkoleniową i wykładową z zakresu nowoczesnych technik uczenia się i kształcenia możliwości ludzkiej pamięci. Warunek spektakularnego zwiększenia szybkości i jakości uczenia się upatruje w upowszechnieniu programu pobudzenia całego dostępnego potencjału człowieka uczącego się (w tym wszystkich rodzajów inteligencji) i pełnego rozwoju jego osobowości. Autor kilku bestsellerowych książek m.in.: „Pamięć. Trening interaktywny”, „Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski”, „Pamięć na całe życie. Trening arcymistrzowski”. Twórca Radiowego Treningu Pamięci, programu Memoriad Szkolnych  i Mistrzostw Polski w Zapamiętywaniu, Wakacyjnych Szkół Treningu Pamięci i Rozwoju. Tłumacz klasycznych już książek "Sekrety superpamięci" i "Superpamięć dla uczących się" Harry Lorayne'a oraz "Pamięć na zawołanie" Tony Buzana. W 1999 r. opłynął Przylądek Horn na "Zawiszy Czarnym". Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wkład w rozwój żeglarstwa polskiego.    Na tym polu autor książek "Szanty i szantymeni", "Razem, bracia, do lin!" i "Stan Hugill. Ostatni Szantymen". Członek grona ekspertów Brian Tracy International Poland i Instytutu Nowoczesnej Edukacji; tłumacz, dziennikarz, z pasji żeglarz - marynista

 

Renata Bibik

 

doktor nauk humanistycznych; psycholog; wykładowca akademicki; terapeuta, profilaktyk
i socjoterapeutka; specjalizuje się w szkoleniach z zakresu kształtowania kluczowych umiejętności interpersonalnych i wychowawczych; prowadzi terapie grupowe: grupy adaptacyjno-terapeutyczne, liderów wsparcia w ramach „Programu przeciwdziałania młodzieżowej patologii społecznej”; przygotowuje i prowadzi edukację psychologiczną – programy profilaktyczno – edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu uzależnień i przemocy; prowadzi badania naukowe nad motywacją i stresem w pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia zawodowego; prowadzi warsztaty  i szkolenia z grupami zawodowymi oraz rodzicami uczniów objętych edukacją psychologiczną nt. profilaktyki uzależnień, przemocy, nabywania umiejętności interpersonalnych.  

 

Niekonwencjonalne metody nauczania i uczenia się

 

Muzyczne Radio - wywiad z prowadzącym zajęcia w ramach projektu

 

Nowy system doskonalenia nauczycieli w powiecie bolesławickim w Azart Sat