Plan lekcji

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego realizuje Projekty:

logo projekt

„Zdalna Szkoła”

            W celu wsparcia nauki zdalnej, aby uczniowie mieli swobodny dostęp do sprzętu komputerowego Szkoła otrzymała 15 laptopów o łącznej wartości 31 676,41 zł, które zostały rozdysponowane wśród uczniów zgłaszających takie zapotrzebowanie.

“Zdalna Szkoła +”

           Projekt “Zdalna szkoła +” umożliwia  zapewnienie sprzętu przede wszystkim rodzinom wielodzietnym, w których występuje niewystarczająca ilość urządzeń do nauki zdalnej dla dzieci oraz dla nauczycieli nie mających warunków technicznych do uczestnictwa       w kształceniu zdalnym.

Szkoła otrzymała 14 laptopów o łącznej wartości 27 575,38 zł.

Sprzęt zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła” „zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W nowym roku szkolnym sprzęty zasilą bazę edukacyjną szkoły i będą wykorzystywane podczas lekcji i innych zajęć pozalekcyjnych.

 

               

Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności, odwagi i zabawy w 3b.

Od pięciu lat 15 września obchodzi się International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury na całym świecie, organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. Z tej okazji mnóstwo kolorowych krop, kropek, kropeczek zagościło w klasie 3b. Lekcje zamieniły się w pracownie rozwijające twórcze myślenie i kreatywność. Uczniowie w tym dniu przyszli ubrani w kropki. Oglądaliśmy film „The Dot” (opowiada ona o kropce, która zmieniła świat małej Vashti i dziewczynka uwierzyła w siebie) oraz rozmawialiśmy na temat wiary we własne możliwości. Wykonaliśmy również kropkowane prace plastyczne, które można obejrzeć w gablocie na parterze budynku B. Na zakończenie stworzyliśmy ,,łańcuszek talentów”, trasę dla robotów, którą zakodowaliśmy przy pomocy komend - sekwencji kolorów. Za aktywny udział w tym szczególnym wydarzeniu każdy otrzymał pamiątkowy dyplom.To był wspaniały i niezapomniany dzień!

                                                                                                                 Oprac. Ewa Izydorczyk

3a

Konsultacje dla rodziców

 2020-2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

 

Zebranie z rodzicami (organizacyjne)

10-16 września wg harmonogramu

 

Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2020 r.

 

Próbna klasyfikacja śródsemestralna

20 listopada 2020 r.

 

Zebranie z rodzicami

26.11-2.12.2021 r.

 

Poinformowanie o zagrożeniach ocenami ndst

do 7 grudnia 2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

 

Klasyfikacja semestralna/koniec I półrocza

11 stycznia 2021 r.

 

Ferie zimowe

18-30 stycznia 2021 r.

 

Zebranie z rodzicami

2-5 lutego 2021 r.

 

Próbna klasyfikacja śródsemestralna

7 maja 2021 r.

 

Zebranie z rodzicami

13-19 maja 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

25,26,27 maja 2021 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dla klas I-VII)

25,26,27 maja 2021 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - piątek po święcie Bożego Ciała

4 czerwca 2021 r.

 

Klasyfikacja końcoworoczna

15 czerwca 2021 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

Przydział sal na zebranie z rodzicami,

na rok szkolny 2020/2021

klasa

wychowawca

Data i godzina zebrania

sala

I a

Agnieszka Augustyniak

10 września 2020 r., godz. 16 00

05 B

I b

Marta Cydzik

14 września 2020 r., godz. 15 30

107 B

I c

Jadwiga Maksymowicz

10 września 2020 r., godz. 16 30

102 B

II a

Renata Szajwaj

14 września 2020 r., godz. 16 30

07 B

II b

Lidia Dul

14 września 2020 r., godz. 16 00

09 B

II c

Martyna Marzec

10 września 2020 r., godz. 16 00

106 B

III a

Jadwiga Zborowska

10 września 2020 r., godz. 16 30

09 B

III b

Ewa Izydorczyk

14 września 2020 r., godz. 15 30

010 B

III c

Justyna Mazur                                w zastępstwie: Magdalena Kalisz

14 września 2020 r., godz. 16 00

104 B

IV a

Monika Rutyna

10 września 2020 r., godz. 16 00, wejście główne

12 A

IV b

Joanna Filistyńska

10 września 2020 r., godz. 16 30

24 A

IV c

Izabela Gumiela-Konarska

10 września 2020 r., godz. 16 00, wejście boczne

05 A

V a

Jolanta Puk

15 września 2020 r., godz. 17 00

116 A

V b

Jadwiga Nowak

10 września 2020 r., godz. 16 30, wejście boczne

04 A

VI a

Andrzej Filistyński

14 września 2020 r., godz. 16 00

01 A

VI b

Sylwia Pochodaj

10 września 2020 r., godz. 16 00, wejście boczne

13 A

VI c

Renata Klimek

14 września 2020 r., godz. 16 30

03 A

VI d

Magdalena Kalisz

14 września 2020 r., godz. 17 00

S1 A

VI e

Joanna Czerniawska

14 września 2020 r., godz. 17 00, wejście boczne

25 A

VII a

Joanna Świder

16 września 2020 r., godz. 16 00

17 A

VII b

Sylwia Parada

15 września 2020 r., godz. 16 30, wejście boczne

02 A

VII c

Mirosław Zborowski

15 września 2020 r., godz. 16 00

28 A

VII d

Michał Sudoł

16 września 2020 r., godz. 16 00

11A

VIII a

Beata Górska - Herdzik

16 września 2020 r., godz. 16 00, wejście boczne

23 A

VIII b

Krystyna Zając

16 września 2020 r., godz. 16 00, wejście przez szatnię

S2 A

VIII c

Renata Dziuba

16 września 2020 r., godz. 16 30, wejście boczne

14 A

Uwaga uczniowie dojeżdżający!

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego przypominamy, że w czasie przejazdu autobusem uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust. Uczeń, który nie spełni tego obowiązku może nie zostać wpuszczony do autobusu.