Na bardziej szczegółowe pytania dotyczące szkoły można było otrzymać odpowiedzi w punktach informacyjnych zorganizowanych po prezentacji na pierwszym piętrze. Tam również można było otrzymać foldery informacyjne, porozmawiać zarówno z nauczycielami jak i uczniami -  absolwentami naszej szkoły. Taka forma przekazu informacji cieszy się corocznie dużym zainteresowaniem wśród uczniów nie tylko klas trzecich i ósmych, ale również młodszych. Mają oni okazję także obejrzeć prezentowane stoiska szkół. Koordynatorem projektu byli: pani Joanna Czerniawska pełniąca funkcję doradcy zawodowego oraz pan Mirosław Zborowski.Wielkie podziękowania dla pani Janiny  Kotwicy i klasy VIIb za przygotowanie kawiarenki dla zaproszonych gości oraz dla Rady Rodziców za dofinansowanie tego projektu.

                                              img 20190523 102856