logo

 

img 2984Każdego roku społeczność naszej szkoły pamięta o tych, których nie ma już wśród nas. Są wśród nich nie tylko bohaterowie polegli w walkach za Polskę, ale także mieszkańcy ziemi nowogrodzieckiej, którzy tworzyli historię naszej Małej Ojczyzny.                                                                                                   25 października uczniowie pod opieką nauczycieli odwiedzili groby na pobliskim cmentarzu, zapalili znicze pod pomnikami poświęconymi Obrońcom Ojczyzny oraz Dzieciom Wojny. Włączyli się również w ogólnopolską akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Dzięki zaangażowaniu Rady Rodziców znicze zostaną przekazane organizatorowi akcji i zapalone na cmentarzach na Kresach Wschodnich.

 

  img 6140  img 2982