Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rada Samorządu Uczniowskiego z pomocą pani Eli przygotowali piękne wiązanki i stroiki. Jeden z nich został umieszczony pod pamiątkową tablicą upamiętniającą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W ten sposób okazaliśmy pamięć wszystkim, którzy polegli w tamtym czasie. Trzy pozostałe zostały zaniesione na groby zmarłych nauczycieli naszej szkoły: polonistki, pani Lucyny Skiersinis, która  w Nowogrodźcu uczyła przez 27 lat (zmarła 17 XI 2002 r.), pani Heleny Balickiej (zmarła 01 V 1956 r.); pana Stanisława Chomontowicza, pierwszego kierownika szkoły (zmarłego tragicznie w 1948 r.). 

Nie zapominamy również o tym, że ten cmentarz jest miejscem pochówku także innych pracowników szkoły, takich jak: Stanisława Aleksiejuk, Józefa Dąbal, Józefa Rudzik oraz Wojciech Karp. Dyrekcja szkoły wraz z uczniami zawsze pamięta o zmarłych. Co roku przed świętami odwiedzamy cmentarze, można więc uznać to za naszą szkolną trady

                                                         Oprac. Milena Pawłowska

 

img 20191030 131224  img 20191030 131007

 

img 20191030 130947