Zgodnie z prośbą Księdza Dziekana o dotarcie do jak największej liczby osób zamieszczamy porządek Mszy Św. 
 
Ze względu na epidemię koronawirusa wprowadzamy zgodnie z zarządzeniem Władz Państwowych ograniczenie ilości osób na Mszy św. maksymalnie do 50 osób.
Rozszerzamy ilość Mszy św.:
w kościele parafialnym Msze św. będą o godz. 7.00, 7.30, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 17.30 i 18.00
w kościele św. Mikołaja o godz. 9.00 i 9.30
w Zabłociu o godz. 9.00 i 9.30.
Prosimy o korzystanie z Mszy św. transmitowanych w telewizji i radiu szczególnie dzieci i młodzież oraz osoby starsze.