Wyniki rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2020/2021
 
W związku z obecną sytuacją i brakiem możliwości wywieszenia list informujemy, iż wszystkie dzieci z obwodu, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do klasy I na rok szkolny 2020/2021, zostały przyjęte.
 
Rodzice przyjętych dzieci spoza obwodu o wynikach naboru zostaną poinformowani telefonicznie.