Szanowni Rodzice!
 
Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języków.
 
Przypominamy, że w naszej szkole odbył się próbny egzamin w grudniu 2019 r., który został przez nauczycieli sprawdzony i omówiony, wraz ze wskazówkami do dalszej pracy.
 
Jeśli ósmoklasiści chcą się ponownie sprawdzić, będą mieli taką możliwość. Mogą napisać taki egzamin w dniach:
30 marca o godz. 9.00 - język polski
31 marca o godz. 9.00 - matematyka
1 kwietnia o godz. 9.00 - języki obce
 
Arkusze egzaminacyjne będą dostępne na stronie internetowej CKE -  www.cke.gov.pl
Jeśli dysponujecie drukarką, można arkusz wydrukować i wypełnić go w takiej formie, a odpowiedzi zaznaczać na dołączonej karcie odpowiedzi.
Rozwiązania uczniowie mogą również wpisywać na karcie odpowiedzi,która będzie umieszczona wraz z arkuszem w internecie  i jest możliwa do edytowania.
Mogą również zapisywać rozwiązania na zwykłej kartce, zaznaczając kolejno numery zadań i odpowiedzi.
 
Zaleca się, by uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań egzaminacyjnych w wyznaczonych dniach, o określonej przez CKE godzinie, przestrzegali czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań oraz pracowali samodzielnie jeśli próba ma być wiarygodna i wskazać uczniom, nad czym jeszcze powinni popracować.
 
Rozwiązania zadań będą dostępne od 8 kwietnia na stronie CKE.
Szczegółowe informacje i dodatkowe materiały znajdą Państwo pod adresem: www.cke.gov.pl