Uczniom klas VIII przypominamy, że dnia 31 lipca 2020 r. (piątek)

w godzinach 8:00 - 15:00

w sekretariacie wydawane będą zaświadczenia z wynikami Egzaminu Ósmoklasisty.