Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu

 

PATRON SZKOŁY

 

 

Bolesław Chrobry - (ok. 967 - 1025), książę polski od 992, król od 1025. Najstarszy syn Mieszka I i czeskiej Dobrawy. Kilkakrotnie wstępował w związki małżeńskie, w 984 poślubił córkę margrabiego Miśni - Rykdaga, w 986 Węgierkę nie znaną z imienia, w 990 Emmildę, córkę księcia Dobromira. Poprzez te związki małżeńskie starał się o zdobycie wpływów wśród sąsiadów Polski.   Po śmierci ojca, w 992 przejął władzę, jego pierwsze działania zdążały w kierunku wyeliminowania swych oponentów, wypędził z kraju macochę Odę i trzech swych przyrodnich braci. Przywrócił jedność państwa i centralne, samodzielne kierowanie nim. Od 997 organizował wyprawę misyjną czeskiego biskupa Wojciecha na ziemie Prusów. Śmierć męczeńska biskupa Wojciech z rąk Prus i kanonizowanie go w 999 wykorzystał dla podniesienia znaczenia państwa polskiego. W 999 uzyskał zgodę papieża na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz nowych biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie. W 1000 podejmował w Gnieźnie cesarza niemieckiego Ottona III. Na zjeździe gnieźnieńskim uzyskał potwierdzenie niezależności Polski, zgodę cesarza na utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie oraz symboliczną koronację. Od 1000 uważał się za króla. Przekazane wówczas przez papieża insygnia królewskie zatrzymał książę węgierski Stefan. Od 1000 roku skutecznie reorganizował Kościół poprzez wiązanie z metropolią gnieźnieńską piastowskich nabytków z lat poprzednich, utrzymując przyjazne stosunki z cesarzem niemieckim. Po śmierci Ottona III (1002) władzę w Niemczech przejął Henryk II, niechętny współpracy z Polską. Bolesław Chrobry chcąc umocnić swoje panowanie, zajął Łużyce, Milsko, Miśnię, a także rozszerzył władzę na Czechy i Morawy. Aneksje te stały się przyczyną wojen z Henrykiem II, które prowadzone z przerwami od 1002 do 1018 zakończono pokojem w Budziszynie. W traktacie pokojowym cesarz niemiecki uznał suwerenność Polski wraz z Milskiem i Łużycami .W tym samym roku, w związku ze sporami dynastycznymi między synami księcia kijowskiego Włodzimierza, podjął zbrojna wyprawę na Kijów, w wyniku której przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie. W 1025, na kilka tygodni przed śmiercią, koronował się w Gnieźnie na króla Polski, umacniając tym autorytet Polski. Swym następcą uczynił młodszego syna - Mieszka II. Został pochowany w Gnieźnie. Potomni nadali twórcy wczesnofeudalnego państwa polskiego przydomek Chrobry. 

 

Hymn szkoły

 

I. Chrobrego imię ma nasza szkoła

    Pierwszego króla polskich ziem.

     Staczał on walki na tych terenach

              Więc pamięć o Nim trwa po dziś dzień.

                                                  Ref. Bo mężnym królem Chrobry był

                                                                   o ziemie polskie dzielnie się bił...( bis)

II Odwagę, siłę, dobroć i mądrość

        Chrobrego cechy też chcemy mieć.

 Jesteśmy dumni z tego patrona

      Więc zaśpiewajmy na Jego cześć.

                                 Ref. Bo mężnym królem ...

 

Słowa hymnu ulegały wielokrotnym przeobrażeniom. Autorką obecnej wersji jest mgr Antonina Zakrzewska - nauczycielka muzyki. Ona skomponowała również melodię.

Uroczystość nadania imienia szkoła święciła 20 grudnia 1968 roku. Patronem został król Bolesław Chrobry. W tym dniu przekazano szkole również sztandar i odsłonięto tablicę pamiątkową  z popiersiem króla. W roku 1974 w wyniku konkursu ogłoszonego przez Samorząd Szkolny powstał hymn śpiewany przez uczniów na każdym apelu do dnia dzisiejszego. Dzień Patrona jest świętem szkoły. Oprócz uroczystego apelu w tym dniu odbywa się w szkole wiele imprez artystycznych, eksponowanie dotychczasowego dorobku, placówkę odwiedza wielu zaproszonych gości.

chrobry-2obraz

 

 

Koronacja Bolesława Chrobrego

Obraz  - Mariusz Urban 1995 r.