SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rok szkolny 2019/2020

 

 

Przewodniczący R.S.U. – Milena Gurtatowska (VIII b)

 

Wiceprzewodniczący R.S.U. –  Kamil Skrzypacz (VIII a)

 

Skarbnik R.S.U. – Milena Jadach (VII c)

 

Sekretarz R.S.U. - Alicja Bober (VII c)

 

 

Sekcje:

 

1. Sekcja organizacyjna:

 

Szef : 

- MIlena Gurtatowska  (VIII b)

- Kamil Skrzypacz (VIII a)

- Alicja Bober (VII c)

 

2 .Sekcja informacyjna:

 

Goniec:

-Milena jadach (VII c)

-Wiktoria Marinowska (VII c)

-Sara Stec (VII c)

 

Gablota oraz plakaty:

-Milena Mierzwa (VIII a)

-Paulina Lorek (VIII a)