SKŁAD RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący R.S.U. – Nikola Widuch III b

Wiceprzewodniczący R.S.U. –  Dawid  Burdyna VII a

Skarbnik R.S.U. Natalia Bis III b

Sekcje:

1. Sekcja Organizacyjna:

Szef :

- Nikola Widuch  III a

- Dawid Burdyna VII a

Kalendarzyk:

- Malwina Torba II a

- Karolina Szeremeta II a

2 .Sekcja Informacyjna:

Goniec:

- Mariusz Wyspiański III a

- Maciej Filistyński III a

Gablota oraz plakaty:

- Daria Jadach III a

- Maja Stupiec II b

- Milena Stupiec IIII d

- Wiktoria Włoszczyńska III d

- Dominika Janicka III c

- Martyna  Kiełbowicz III b

Zdjęcia:

- Kamila Mrozińska III c

Facebook Rady Samorządu Uczniowskiego

- Nikola Widuch  III a

- Wiktoria Walska III a

- Dawid Widuch VII a

 

Plan pracy samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2017/2017