Rada Rodziców

Rada Rodziców 2018/2019

Anna Wyspiańska - przewodnicząca

Anna Bober - zastępca

Danuta Głaz - skarbnik

Edward Puk - sekretarz