Rada Rodziców

Rada Rodziców 2019/2020

 

Beata Janeczko - przewodnicząca

Monika Marecka - zastępca

Anna Wyspiańska - sekretarz