Udział w akcji MEN

robtka 2020Razem na Święta

W tym roku nasza szkoła włączyła się do udziału w akcji MEN „Razem na Święta”. Celem tej inicjatywy było zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, wdrażanie do udzielania pomocy ludziom potrzebującym oraz wyrabianie nawyku dzielenia się z innymi. Podczas realizacji działań uczniowie mieli możliwość kształtowania partnerstwa w działaniu oraz nauki współpracy. Działania te realizowali członkowie Młodzieżowej Rady naszej szkoły. Polegały one na wykonaniu kartek z życzeniami świątecznymi, samodzielnym przygotowaniu słodkich upominków pierniczków oraz zakupie skarpetek i wysłaniu ich pocztą. Akcja była skierowana do koedukacyjnej brygady niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Niegowie, dla Starszaków, którzy spędzają życie najczęściej oglądając świat z perspektywy łóżek, z których nie mogą wstać. Osoby te nie mają już nikogo lub nigdy nie miały nikogo, kto o nich by pamiętał. A tę niewyobrażalną samotność jeszcze okrutniej czują podczas świąt. Swoim działaniem chcieliśmy im powiedzieć, że pamiętamy o nich, chcieliśmy przypomnieć im jacy są fajni i że są ważni w naszym świecie. Przygotowaliśmy dwanaście paczek niespodzianek i wysłaliśmy pocztą. Trzynastą paczkę niespodziankę przekazaliśmy naszej uczennicy Laurze, o której cały czas pamiętamy i wspieramy ją. Do akcji włączyła się również klasa VIa z wychowawcą, panem Andrzejem Filistyńskim.

Dziękujemy!

                                                                                         Joanna Czerniawska
                                   Opiekun Młodzieżowej Rady

img 7495     img 7501     img 7502

MONTAŻ SŁOWNO – MUZYCZNY Z OKAZJI ŚWIĄT

MONTAŻ SŁOWNO – MUZYCZNY Z OKAZJI ŚWIĄT

Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu oraz wspólne śpiewanie kolęd. Z uwagi na czas, jaki przeżywamy, nie mogliśmy przygotować tradycyjnych jasełek w szkole. Uczniowie pod opieką pani Magdaleny Kalisz przygotowali montaż słowno – muzyczny, który został zaprezentowany w sieci:

https://www.youtube.com/watch?v=tFHVhMCyLBE&feature=youtu.be

Zapraszamy do wsłuchania się w słowa wierszy oraz do wspólnego kolędowania. Niech ten program pomoże nam zatrzymać się na chwilę i poczuć niepowtarzalną atmosferę świąt. Niech z serca płynące życzenia od Dyrekcji szkoły oraz uczniów, staną się przyczyną radości i pomyślności w nadchodzących świątecznych dniach oraz w przyszłym Nowym Roku!              

                                                                           Magdalena Kalisz

foto

Stypendium Programu zDolny Śląsk

Stypendium Programu "zDolny Śląsk"

milena konieczna

    Dolnośląska Kapituła Wspierania Uzdolnień na posiedzeniu w dniu 04 grudnia 2020 roku, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Stypendialnego powołanego przez Fundację Edukacji Międzynarodowej, przyznała 58 stypendiów w ramach XX jubileuszowej edycji Konkursu Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. W kategorii stypendia naukowe laureatką została uczennica naszej szkoły Milena Konieczna z klasy 8a. Otrzymała roczne stypendium w wysokości 3000 zł za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz za działalność społeczną.

Beata Górska - Herdzik 

Konkurs na szopkę bożonarodzeniową

KONKURS NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, które przywołują w nas odpowiedni nastrój oraz zachęcają do kultywowania pięknych zwyczajów. Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, aktywnie zaangażowali się w przygotowania do świąt, wykonując ozdoby i kartki świąteczne. Niektórzy uczniowie postanowili ukazać swoje talenty, przystępując do konkursu budowania szopek. Konkurs ten, tradycyjnie, odbywa w naszej szkole, co roku, jednak tegoroczna edycja musiała zostać przeniesiona do przestrzeni online. Uczestnicy wykonywali szopki wraz ze swoimi rodzinami w domach, a następnie zdjęcia swoich dzieł, zaprezentowali w sieci. W tym roku mogliśmy podziwiać 13 wspaniałych prac. Wyboru najpiękniejszych szopek dokonała społeczność szkolna poprzez głosowanie online. W skutek tego zostali wyłonieni następujący laureaci:

I miejsce – Marlena i Zofia Orawiec, kl.2b i 6a;
II miejsce – Magdalena Michalska, kl. 6b;
III miejsce – Alan Szmajdziński, kl. 2a.

Prace zwycięzców zostały przekazane do następnego etapu - dekanalnego. Mamy nadzieję, że nasi laureaci zdobędą dalsze zaszczytne miejsca. Wszystkim uczniom oraz ich rodzinom gratulujemy kreatywności i dziękujemy za wspaniałe prace.

Oprac. Magdalena Kalisz 

szopki 1     szopki 2

W poszukiwaniu wartości

Relacje z przebiegu innowacji „W poszukiwaniu wartości”

W październiku bieżącego roku nauczycielki SP w Nowogrodźcu: Jadwiga Zborowska i Ewa Izydorczyk opracowały i rozpoczęły wdrażanie innowacji „Klucz do kompetencji z Uczymy Dzieci Programować”, pod hasłem „ W poszukiwaniu wartości”. Innowacja jest odpowiedzią na aktualne potrzeby dzieci, wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz opublikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021,a mianowicie: ” Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych”, ”Wychowanie do wartości”, „Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych” oraz zalecenia Rady Unii Europejskiej z 2018 roku określające 8 kompetencji kluczowych. Zajęcia z kodowania i programowania prowadzone są co najmniej raz w tygodniu. Innowacja odpowiada również celom założonym w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nowogrodziec, a więc zwiększenie dostępności do alternatywnych form spędzenia czasu wolnego dla dzieci szkolnych oraz promowanie właściwych postaw społecznych w działaniach związanych z zapobieganiem uzależnieniom od alkoholu. W tym zakresie nauczycielki prowadzą zajęcia warsztatowe w klasach trzecich pod tytułem „W poszukiwaniu wartości. Umiem powiedzieć NIE z Uczymy Dzieci Programować”. Zajęcia z kodowania i programowania cieszą się dużym zainteresowaniem w trakcie zajęć lekcyjnych, jak i w formie pozalekcyjnych. Dzięki obu programom, została wzbogacona baza pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu, m.in. o roboty GeniBoty, karty do kodowania , krążki kompetencji kluczowych i kolorowe kubeczki. Obecnie uczniowie wykonują elementy programów w formie zdalnej. 

Poniżej w aplikacji Padlet relacjonujemy zdjęcia i krótkie filmiki z przebiegu zajęć z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych. Zapraszamy.

J.Zborowska i E. Izydorczyk

Relacje z przebiegu zajęć