Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

2 września 2019 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

10 września 2019 r.

 

Zebranie z rodzicami (organizacyjne)

 

kl. I – III – 11 września

kl. IV – VIII – 12 września

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (szkolenie)

 

10 października 2019 r.

 

Próbna klasyfikacja śródsemestralna

 

15 listopada 2019 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

 

19 listopada 2019 r.

 

Zebranie z rodzicami („dzień otwarty”)

21 listopada 2019 r.

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019 r.

 

Klasyfikacja semestralna/koniec I półrocza

 

17 stycznia 2020 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja)

 

20 stycznia 2020 r.

 

Zebranie z rodzicami („wywiadówki”)

kl. I – III – 22 stycznia

kl. IV – VIII – 23 stycznia

 

Ferie zimowe

10 - 23 lutego 2020 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (podsumowanie półrocza)

 

25 lutego 2020 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (organizacja egzaminu)

 

18 marca 2020 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

21, 22, 23 kwietnia 2020 r.

 

 

Próbna klasyfikacja śródsemestralna

8 maja 2020 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (analiza wyników edukacyjnych, ewaluacja pracy szkoły)

11 maja 2020 r.

 

Zebranie z rodzicami („dzień otwarty”)

kl. I – III – 13 maja 2020 r.

kl. IV – VIII – 14 maja 2020 r.

 

Klasyfikacja końcoworoczna

15 czerwca 2020 r.

 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (klasyfikacja)

18 czerwca 2020 r.

 

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (podsumowanie pracy rocznej)

30 czerwca 2020 r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej (wnioski dyrektora z nadzoru pedagogicznego, organizacja nowego roku szkolnego)

25 sierpnia 2020 r.

Zebrania zespołów przedmiotowych i zadaniowych.

Przygotowanie sal lekcyjnych do rozpoczęcia zajęć.

 

26 – 28 sierpnia