Główne obchody Dnia Patrona miały miejsce w auli. Naszą uroczystość uświetnili swoją obecności wspaniali goście: władze samorządowe w osobach burmistrza Roberta Marka Relicha, pani wiceburmistrz Iwony Janiec, przewodniczącego Rady Miejskiej Nowogrodźca Wilhelma Tomczuka, radnych Ryszarda Kalusa, Antoniny Szelechowicz oraz sołtysa Nowogrodźca pana Stanisława Kowalika. Specjalnymi gośćmi naszej uroczystości byli przedstawiciele Zarządu Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych      w Jeleniej Górze: płk Edward Jakubowski, Edmund Błaszczyk, Janina Grzywna, a także członkowie Zarządu Koła Miejsko – Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Nowogrodźcu: por. w st. spocz. Józef Komar, Zofia Bokszańska, Eugeniusz Braszka. Swoją obecnością zaszczyciły nas również panie Eliza Szwed – dyrektor GCKiS w Nowogrodźcu, Antonina Zakrzewska, Zofia Ożarowska i Łucja Bokszańska.

   Święto patrona rozpoczęło się odśpiewaniem hymnu szkoły, pieśni apelowej i pieśni sztandarowej. Następnie dyrektor szkoły Józef Rosa oraz pan burmistrz Robert Marek Relich wygłosili krótkie przemówienia, w których przypomnieli o tym, co dziś oznacza patriotyzm, jak go pielęgnować. W swoich słowach nawiązali też do sylwetki i twórczości Adama Mickiewicza.

   Kolejnym punktem obchodów było nagrodzenie laureatów i uczniów wyróżnionych w konkursach na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

          Najważniejszą częścią uroczystości było udekorowanie naszego sztandaru szkolnego odznaką „ Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i BWP”. Dekoracji w imieniu Zarządu Głównego dokonał płk Edward Jakubowski – prezes Zarządu w Jeleniej Górze. Pan pułkownik zaszczycił nas również wspaniałą, okraszoną żartem przemową na temat historii naszego kraju, obowiązku młodego pokolenia Polaków, najważniejszych wydarzeń z życia    Akademia Mickiewicza. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich okazało się odznaczenie odznaką Związku Kombatantów RP i BWP dyrektora gimnazjum pana Józefa Rosy oraz nauczycielek: Alicji Krawczyk i Jadwigi Nowak.

   W części artystycznej apelu szanowni goście, nauczyciele i uczniowie obejrzeli montaż poetycko – muzyczny. Tym razem była to historia powstania polskiej epopei „Pana Tadeusza”. Wielki aplauz całej widowni wzbudził odtańczony na zakończenie uroczystości „Polonez” w wykonaniu grupy młodzieży.

   W dalszej części święta mieliśmy możliwość obejrzeć przepiękne, bogate wystawy. Następnie wszyscy udali się na ucztę do „Soplicowa”. Zaproszeni goście spotkali się sali      „u Podkomorzego”. Uczta była przednia! Można było skosztować przepysznych swojskich wypieków i przetworów. W ten sposób dobiegł końca nasz ósmy Dzień Patrona, pełen wrażeń i miłych spotkań.  

 

                                                                                                          /oprac. J. Nowak/