Warsztaty tańca barokowego w klubie „Promyk”

Dnia 17.05.2012r. uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w warsztatach tańca barokowego prowadzonych przez panią Romanę Angel, założycielkę jedynego w Polsce zespołu tańców dworskich i historycznych - Balet Dworski Cracovia Danza. Specjalizacją Baletu jest odtwórstwo tradycyjnych tańców i baletów dworskich na przestrzeni wieków (od średniowiecza do współczesności), a prezentowane przez zespół układy choreograficzne, muzyka, zwyczaje dworskie oraz kostiumy nawiązują do historii i tradycji teatru tańca w Polsce i Europie. Dzięki temu, że Balet prowadzi działalność edukacyjną, promując tym samym taniec i kulturę dworską uczniowie naszego gimnazjum zdobyli podczas warsztatów umiejętności w zakresie tańców historycznych oraz charakterystycznych dla danej epoki. Ponadto otrzymali wiedzę o tradycji teatru w Polsce i Europie, historii tańca jak również twórcach muzyki poważnej, komponujących utwory dla baletów dworskich. Uwieńczeniem warsztatów był pokaz tańców barokowych w epoce Johanna Sebastiana Bacha w wykonaniu Romany Angel tancerki, choreografki, pedagoga tańca oraz historyka sztuki oraz Sławomira Gresiema tancerza solisty Baletu Dworskiego Cracovia Danza.

Opracowanie: Barbara Szewczak-Świrska