Aby sprawdzić efekty oszczędzania energii do 20 każdego miesiąca odczytywaliśmy w szkole stan liczników zużycia wody, gazu i prądu.

W ciągu roku szkolnego uczestniczyliśmy w spotkaniach wyjazdowych, podczas których była przekazywana wiedza dotycząca problemów energetycznych, ochrony środowiska, konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii. Obserwowaliśmy doświadczenia chemiczne dotyczące uzyskiwania energii, zwiedziliśmy szkołę w Bielawie, gdzie uczniowie zapoznali się z budową i działaniem solarów, elektrowni wiatrowej i elektrowoltaiki.

Będąc we Wrocławiu poznaliśmy znaczenie rzeki Odry dla gospodarki miasta, działanie elektrowni wodnej oraz zwiedziliśmy dom pasywny, w którym redukcja zapotrzebowania na ciepło jest tak duża, że nie stosuje się w nim tradycyjnego systemu grzewcze.

Podczas każdego spotkania uczniowie aktywnie włączali się do dyskusji prowadzonej przez członków Polskiego Klubu Ekologicznego.

W czasie trwania projektu uczestniczyliśmy w konkursie energetycznym „Oszczędzaj energię to się opłaca”.

W kategorii plakat Alicja Klimek zajęła II miejsce,

zaś w kategorii piktogram Natalia Niczyporuk III miejsce.