Bogatsi o wiedzę dotyczącą kryteriów nauki w klasach profilowanych, zaopatrzeni w foldery promujące Gimnazjum i zadowoleni z wizyty goście, opuszczając szkołę, zapewniali o powrocie do niej za kilka miesięcy.

dsc 0042  dsc 0248   dsc 0064

                                                                                                       Alicja Krawczyk

                                                                                                       Ewa Caban