• Ogłoszenia

   • Ogłoszenia

   • Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

     (75-73-16-371) w dniach :

    - wtorek w godzinach 9.00-11.00

    - środa w godzinach 13.00-15.00

     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

     24,25,26 maja 2022 r- egzamin ósmoklasisty

    12 .11.2021r.

    02 .05.2022r.