• Ogłoszenia

   • Ogłoszenia

   • Dyrektor Szkoły przyjmuje interesantów po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

     (75-73-16-371) w dniach :

    - wtorek w godzinach 9.00-11.00

    - środa w godzinach 13.00-15.00

     

    Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

     24,25,26 maja 2022 r- egzamin ósmoklasisty

    12 .11.2021r.

    02 .05.2022r.

    Ciepły posiłek w szkole

    Szanowni Państwo, po raz kolejny informujemy, że warunkiem korzystania przez Państwa dziecko z ciepłego posiłku w szkole jest złożenie deklaracji oraz uiszczenie opłaty w wyznaczonym terminie.
    Ze względu na zgłaszany przez Państwa brak możliwości złożenia deklaracji w terminie do 28.12.2022 r., termin składania deklaracji został przedłużony do 04.01.2023 r.
    Wypełnione deklaracje mogą Państwo składać w sekretariacie lub przesłać skan na adres cieplyposilek@spnowogrodziec.pl
    Nie złożenie deklaracji oraz nie dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z faktem, że dziecko nie będzie korzystało z ciepłego posiłku w szkole.


    Proszę zapoznać się z załączonym REGULAMINEM!
    Zmiany:
    - Koszt posiłku - 9 zł/obiad
    - Opłat za posiłki należy dokonać w następujących terminach:
    za styczeń - od 2 stycznia do 5 stycznia - 189 zł
    za luty - do 25 stycznia - 90 zł
    za marzec - do 25 lutego - 207 zł
    za kwiecień - do 25 marca - 144 zł
    za maj - do 25 kwietnia - 153 zł
    za czerwiec - do 25 maja - 126 zł
    Pierwszej wpłaty proszę dokonywać najwcześniej 1 stycznia 2023 r.
    Jeśli ktoś z państwa dokonuje wpłat za kilkoro dzieci, każda musi być dokonana odrębnym przelewem.

    Posilek(1).pdf

    ROZKŁAD JAZDY

    rozklad.pdf

    Konsultacje 

    2022/2023

    Konsultacje___rok_szkolny_2022_2023_II_polrocze__1_.doc