Uczniowie klas pierwszych nauczyli się zasad poruszania po drogach, przechodzenia przez jezdnię, zdobyli wiedzę na temat bycia pasażerem samochodu, bezpiecznej jazdy na rowerze, ostrożnych zachowań w szkole w czasie zajęć i na przerwach podczas zabaw z rówieśnikami, a także bezpiecznych zachowań w domu i na podwórku. Dzieci poznały  przykłady sytuacji niebezpiecznych i nauczyły się  zapobiegać im lub udzielać pierwszej pomocy sobie i  potrzebującym. Najmniejsi uczniowie wiedzą już  jak bezpiecznie odpoczywać  w czasie wolnym od zajęć szkolnych: przerwy świąteczne , ferie zimowe czy wakacje. Poznali  zagrożenia czyhające ze strony ludzi , zwierząt i w internecie.

SDC16441 Kopiowanie
Podczas realizacji programu uczniowie wykonywali plakaty ,wypełniali książeczki edukacyjne, karty pracy zajęć, oglądali filmy o bezpieczeństwie i udzielaniu pierwszej pomocy, odgrywali scenki sytuacyjne i  demonstrowali na kolegach udzielanie pierwszej pomocy. Wszyscy doskonale znają już numery alarmowe, świetnie potrafią ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej i zrobić koledze opatrunek.

SDC16562 Kopiowanie
Każdy uczeń kl.I w naszej szkole otrzymał trzy znaczki odblaskowe, które zostały  przypięte do tornistrów. Do działań tego programu możemy dołączyć  pogadanki pedagoga o bezpiecznych zabawach w szkole podczas przerw i zorganizowanie spotkania z policjantami o tematyce „Bezpieczeństwo na drodze”.

SDC16430 Kopiowanie
Na zakończenie  programu uczniowie w ramach zajęć komputerowych lub w klasach na tablicy interaktywnej uzupełnili w grudniu test na stronie internetowej Akademii Bezpiecznego Puchatka. Wszystkim  bezbłędnie udało się wypełnić zadania testowe. Uczniowie , którzy byli chorzy i nieobecni w szkole, test wypełniali wspólnie z rodzicami w domu. Nauczyciele –wychowawcy klas pierwszych do realizacji programu wykorzystali pomoce przysłane przez organizatorów :płytę CD z materiałami dla nauczycieli i scenariuszami zajęć oraz filmem edukacyjnym o bezpieczeństwie, książeczki edukacyjne dla dzieci „Dołącz do Akademii Bezpiecznego Puchatka”, a także  zasoby  internetowe i własne zgromadzone w wieloletniej pracy nauczycielskiej. Każdy wychowawca na listopadowym zebraniu z rodzicami poinformował  rodziców o przebiegu i realizacji programu oraz wręczył ulotki informacyjne organizatorów o działaniach w Akademii Bezpiecznego Puchatka.

SDC16565 Kopiowanie
Za przystąpienie do programu  profilaktycznego Akademia Bezpiecznego Puchatka i jego realizację nasza szkoła otrzymała Certyfikat. Dzieci z radością i entuzjazmem wykonywały kolejne zagadnienia programu , co widać na załączonych zdjęciach. Mamy nadzieję, że uczniowie klas pierwszych będą zawsze bezpieczni w domu , w szkole i na podwórku. Teraz już wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc i jak uniknąć sytuacji niebezpiecznych zagrażających ich życiu lub zdrowiu.

SDC16571 Kopiowanie

Opracowała: Jadwiga Zborowska