Nauczyciele nieobecni:

  1. Szajwaj R. – opieka nad chorym czł. rodz.
  2. Kwiotek K. – opieka nad chorym czł. rodz.

L.p.

Nr

kolejny

zast.

Lekcja

Klasa

Przedmiot

Rodzaj zajęć

Odpowiedzialni

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

4.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

5.

I b, II c

I a

I b

I b

V c

IV c

VI a

VI a

Terapia ped.

Terapia ped.

EW

EW

Z. komp.

Z. tech.

Z. tech.

n.i.

Terapia ped.-zast.

Zwolnić

EW – zast.

EW – zast.

Z. świetlicowe

Z. świetlicowe

Z. świetlicowe

n. i. – zast.

Herdzik B. (zam. w III d)

Szajwaj R.

Szulc M.

Szulc M.

Sobolewska M.

Sobolewska M.

Sobolewska M.

Maksymowicz J.

Dyżury: