HYMN SZKOŁY

Chrobrego imię ma nasza szkoła, pierwszego króla polskich ziem.

Staczał on walki na tych terenach, więc pamięć o nim trwa po dziś dzień.

Ref. Bo dzielnym królem Chrobry był, o ziemie polskie dzielnie się bił.

        Bo dzielnym królem Chrobry był, o ziemie polskie dzielnie się bił.

                                               

      PIEŚŃ SZTANDAROWA

Sztandar nas wszystkich jednoczy, sztandar to symbol i więź.

Pod tym sztandarem dziś kroczysz, jemu szacunek i cześć.

Pod tym sztandarem dziś kroczysz, jemu szacunek i cześć.