swietlica

 

 

GODZINY PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ

7.00 – 16.00

  

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

mgr Zofia Gadzińska

mgr Magdalena Sobolewska

 Świetlica zapewnia opiekę uczniom przed i po zajęciach lekcyjnych. Stwarza dzieciom warunki do rozwijania ich indywidualnych zainteresowań, odpoczynku, relaksu, odrobienia prac domowych oraz poznawania ciekawych sposobów spędzania czasu wolnego. Ponadto świetlica szkolna aktywnie włącza się w życie szkoły bierze udział we wszelakich  imprezach, akcjach i wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły. 

W ramach codziennych zajęć świetlicowych:

- zapewniamy uczniom aktywny wypoczynek,                      

- rozwijamy zdolności manualne i plastyczne, 

- rozbudzamy zainteresowania  i talenty uczniów,

- pomagamy uczniom w odrabianiu zadań domowych

- promujemy zdrowy styl życia i dbanie o własne zdrowie

- dbamy o kulturę osobistą dzieci, wdrażamy do używania form grzecznościowych

- uczymy poczucia estetyki oraz dbania o  ład i porządek

- uczymy współpracy i współdziałania w grupie rówieśniczej

- kształcimy zdolności poznawcze poprzez gry i zabawy dydaktyczne, konkursy, rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, zagadek.

 

swietlica szkolna

Świetlica szkolna prowadzi akcję ,,Mleko z klasą''  dzięki której wszyscy uczniowie z naszej szkoły bezpłatnie otrzymują mleko. 

 

mleko

 

Do pobrania: 

1. Regulamin świetlicy szkolnej

2. Karta zapisu do świetlicy

HISTORYCZNE INSCENIZACJE ŚWIETLICY

W bieżącym roku szkolnym działające przy świetlicy koła artystyczne po raz pierwszy zaprezentowały się w widowisku teatralnym o charakterze historycznym. Mali aktorzy mieli zaszczyt gościć na swoich prezentacjach wychowawców, klasowe koleżanki i kolegów oraz członków najbliższych rodzin, którzy licznym przybyciem pięknie odpowiedzieli na zaproszenia dzieci. Zajęcia w kołach zainteresowań są atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu, rozwijają szereg zdolności, kształcą umiejętność współdziałania. Wspólna praca nad przygotowaniem inscenizacji, której scenariusz nawiązuje do faktów historycznych wzbogaciła wiedzę dzieci o formach teatralnych i zasadach współtworzenia dzieła scenicznego a także poszerzyła ich wiedzę z zakresu historii Polski. Był to bowiem spektakl tematycznie powiązany z patronem naszej szkoły Bolesławem Chrobrym. Dziewczynki i chłopcy z klasy II a oraz III d wypróbowywali swoje talenty prezentując utwory literackie i dawny taniec. Zarówno uczniowie klasy drugiej, jak i trzeciej spisali się wspaniale w rolach średniowiecznych dam i rycerzy. Uczestnicząc aktywnie w przygotowaniu scenografii, rekwizytów i kostiumów rozwijali ponadto posiadane zamiłowania plastyczne i manualne. Prezentacja była kontynuacją „zabawy w teatr” rozpoczętej przez uczniów uczestniczących w świetlicowym kole artystycznym w roku szkolnym 2015/16. Był to zarazem pierwszy próbny występ podsumowujący początkowy etap pracy nad spektaklem - efekt działalności kół teatralnego i manualnego w roku szkolnym 2016/17. Jednocześnie jest to zapowiedź zamierzeń na nowy rok szkolny. Planujemy bowiem, pozostając w historycznym klimacie Średniowiecza, kontynuować prace nad prezentacją i sfinalizować w następnym roku występami dla szerszej publiczności.

Organizatorka inscenizacji, Zofia Gadzińska, serdecznie dziękuje osobom współpracującym.

V BA52

 V B900

Karol z klasy III d

laureatem konkursu szczebla powiatowego

  W dniu 26 kwietnia 2017r. rozstrzygnięto eliminacje powiatowe ogłoszonej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – Szefa Obrony Cywilnej Kraju XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni, Mocni”. Celem konkursu było m.in. ukazanie strażaków-ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych.Wśród laureatów eliminacji powiatowych konkursu mamy ucznia naszej szkoły – Karol Kasprzak z kl. III d zajął III miejsce w grupie I (uczniowie klas I-III szkół podstawowych). Karol brał udział w uroczystości wręczenia nagród, która miała miejsce dnia 23 maja 2017 r. w Starym Teatrze w Bolesławcu. Pracę Karola przesłano do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu celem udziału w eliminacjach wojewódzkich.

            Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                         Zofia Gadzińska dscn4491

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

na Kartkę Wielkanocną

Dnia 3 kwietnia 2017r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy miało miejsce podsumowanie konkursu „Kartka Wielkanocna 2017”. Był to konkurs o zasięgu ogólnopolskim. Wzięło w nim udział 696 uczniów. Komisja oceniająca po obejrzeniu prac przyznała uczestnikom nagrody (miejsca równorzędne) i wyróżnienia oraz kwalifikacje prac na wystawę pokonkursową. Spośród uczniów reprezentujących naszą szkołę Nadia Kizyma z kl. III d osiągnęła tytuł laureata uzyskując nagrodę natomiast Emilia Szewczak- Świrska z kl. II a uzyskując wyróżnienie. Dziewczynki wraz z rodzicami uczestniczyły w uroczystości podsumowania konkursu, podczas której musiały odnaleźć swoje prace pośród innych prezentowanych na wystawie. Uczennice otrzymały pamiątkowe dyplomy i piękne książki oraz brały udział w wielkanocnych warsztatach.Serdecznie Nadii i Emilii gratulujemy i życzymy dalszych plastycznych sukcesów.                                         Zofia Gadzińska 

img 20170403 171523 burst001 c

      Znalezione obrazy dla zapytania pisanki wielkanocne   ,, PISANKA – KRASZANKA”

 Etap szkolny konkursu ,, Pisanka – Kraszanka” odbył się 31 marca w świetlicy i uczestniczyło  w nim  24 uczniów z klas I – VI. Nagrodą w konkursie był udział w etapie gminnym.  Komisja wyłoniła po dwóch laureatów z klas I – III oraz VI – VI. Wyróżnienia otrzymały:

klasy I -   III  
                    Emilia Szewczak – Świrska kl. II a
                    Martyna Stec  kl. II b
klasy IV – VI
                    Karolina Bober kl. VI b
                    Wiktoria Martinowska kl. IV c

       

W etapie gminnym , który odbył się 7 kwietnia w GCKiS w Nowogrodźcu  dwie uczennice  z naszej szkoły zostały nagrodzone:

 w kategorii I -  II miejsce  zdobyła Emilia Szewczak – Świrska z klasy II

 w kategorii II – wyróżnienie otrzymała Wiktoria Martinowska z klasy IV

            Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!!!!

                                      Opiekun – Magdalena Sobolewska

 skan 20170407 4skan 20170407 3

 

REJONOWY KONKURS PLASTYCZNY

„TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”

9 grudnia 2016 r. w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy nagrodzono laureatów konkursu „TRADYCJE I ZWYCZAJE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA”.

Na konkurs napłynęło  1178 prac.

W kategorii klas I-III, trzy uczennice z naszej szkoły zdobyły wyróżnienie:

Milena Janeczko z kl. III c (opiekun plastyczny – Z. Gadzińska)

Michelle Mroszczyk z kl. III d (opiekun plastyczny – M. Sobolewska)

Wiktoria Jasińska z kl. III d (opiekun plastyczny – M. Sobolewska).

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości oraz dalszych sukcesów w rozwijaniu posiadanych talentów i zamiłowań plastycznych.

Zofia Gadzińska i Magdalena Sobolewska

skan 20161212

skan 20161214skan 20161214 2 1 

              REJONOWY KONKURS PLASTYCZNY

               „SPRZĄTANIE TO FAJNE ZADANIE”

   27 października w Młodzieżowym Centrum Kultury w Legnicy nagrodzono laureatów konkursu ,, Sprzątanie to fajne zadanie”.  Spośród  600 prac jakie napłynęły na konkurs , wyróżniono pracę uczennicy z naszej szkoły Nadii Kizyma z klasy III d.

                                           opiekun – Magdalena Sobolewska

 

skan 20161116 12