„Wkręć się w pomaganie”

Zadania na EKSTRAKLASĘ kl. I - III 

Sprzątanie świata – zbiórka „Elektrośmieci”.
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Dłużynie.
„Ciasteczkowe czwartki” – akcja charytatywna.
Udział w programie „Śniadanie Daje Moc”.
„Święta tuż, tuż…” – konkurs na najładniej udekorowane drzwi do sali.
Udział w akcji charytatywnej „Góra grosza”.
„Walentynkowe karteczki” – liścik dla ulubionej koleżanki i kolegi.
Pierwszy Dzień Wiosny -  Konkurs na najładniejszą „Panią Wiosny” – ubraną w strój ekologiczny.
Dzień Ziemi – „Odkrywamy nasze talenty” – konkurs na pracę wykonaną z materiałów i surowców wtórnych.
„Nakrętkomania” – zbieramy plastikowe nakrętki – cały rok.

 

 Monika Szulc 

 

Mały Samorząd Uczniowski klas I – III 

2016/2017

...mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi,  mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i mogą być”. 

J. Korczak

W roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu  rozpoczyna działalność „Mały Samorząd Uczniowski” klas I – III. Poprzez utworzenie „Małego Samorządu Uczniowskiego” chcemy rozwijać postawę, wiedzę i umiejętności uczniów pozwalające na samodzielne działanie. Uczyć odpowiedzialności za rozwój wspólnoty, zachęcić do aktywności, kształtować umiejętności współpracy, szacunku i otwartości dla najbliższego społeczeństwa. Pokazać dzieciom, iż nie są same, że funkcjonują w społeczności - klasy, szkoły, wsi, gminy, powiatu... Dlatego właśnie już od najmłodszych lat powinniśmy przygotowywać uczniów do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu.

 Monika Szulc

Regulamin projektu konkursu na „EKSTRAKLASĘ”:

  •  Konkurs rozpoczyna się 1 października 2016, kończy 30 maja 2017 roku.
  •  Zadania na Ekstraklasę są oceniane przez jury składające się z przedstawicieli wszystkich klas.
  •  Wybrane zadania wykonane przez klasy oceniają nauczyciele poszczególnych edukacji.
  •  Punktacja dotyczy wszystkich zadań; przyznaje się punkty od 1 do 11.
  •  Ocena Jury jest ostateczna i od decyzji nie ma odwołania.
  •  Udział w konkursie i poszczególnych zadaniach jest dobrowolny.
  •  Organizatorem konkursu „EKSTRAKLASA” I – III  jest „Mały Samorząd Uczniowski” przy SP w Nowogrodźcu, opiekunem i koordynatorem konkursu w klasach I – III jest  Monika Szulc przy współpracy nauczycieli klas I – III. 

Mały Samorząd Uczniowski będzie podejmował również działania we współpracy

z Samorządem Szkolnym i biblioteką oraz wynikające z bieżącej działalności szkoły.

Koordynator i opiekun „Małego Samorządu Uczniowskiego” klas I – III 

M. Szulc