Kalendarz roku szkolnego 2020-2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020-2021

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

 

Zebranie z rodzicami (organizacyjne)

10-16 września wg harmonogramu

 

Święto Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

14 października 2020 r.

 

Próbna klasyfikacja śródsemestralna

20 listopada 2020 r.

 

Zebranie z rodzicami

26.11-2.12.2021 r.

 

Poinformowanie o zagrożeniach ocenami ndst

do 7 grudnia 2020 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

 

Klasyfikacja semestralna/koniec I półrocza

11 stycznia 2021 r.

 

Ferie zimowe

18-30 stycznia 2021 r.

 

Zebranie z rodzicami

2-5 lutego 2021 r.

 

Próbna klasyfikacja śródsemestralna

7 maja 2021 r.

 

Zebranie z rodzicami

13-19 maja 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

25,26,27 maja 2021 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (dla klas I-VII)

25,26,27 maja 2021 r.

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych - piątek po święcie Bożego Ciała

4 czerwca 2021 r.

 

Klasyfikacja końcoworoczna

15 czerwca 2021 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.