Projekty

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego realizuje Projekty:

logo projekt

„Zdalna Szkoła”

            W celu wsparcia nauki zdalnej, aby uczniowie mieli swobodny dostęp do sprzętu komputerowego Szkoła otrzymała 15 laptopów o łącznej wartości 31 676,41 zł, które zostały rozdysponowane wśród uczniów zgłaszających takie zapotrzebowanie.

“Zdalna Szkoła +”

           Projekt “Zdalna szkoła +” umożliwia  zapewnienie sprzętu przede wszystkim rodzinom wielodzietnym, w których występuje niewystarczająca ilość urządzeń do nauki zdalnej dla dzieci oraz dla nauczycieli nie mających warunków technicznych do uczestnictwa       w kształceniu zdalnym.

Szkoła otrzymała 14 laptopów o łącznej wartości 27 575,38 zł.

Sprzęt zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła” „zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W nowym roku szkolnym sprzęty zasilą bazę edukacyjną szkoły i będą wykorzystywane podczas lekcji i innych zajęć pozalekcyjnych.