Pomagamy bezdomnym zwierzętom

Pomagamy bezdomnym zwierzętom

podziekowanie 1W ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Razem na Święta w naszej szkole zorganizowana została cykliczna zbiórka karmy z przeznaczeniem dla Schroniska dla małych zwierząt w Dłużynie Górnej. Jest to schronisko z którym współpracujemy już od kilkunastu lat. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie właściwych postaw wobec zwierząt oraz wdrażanie dzieci i ich rodziców do aktywnego udziału w zbiórce żywności. Cieszymy się, że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny uczniom naszej szkoły. Dlatego dziękujemy serdecznie wszystkim za włączenie się w zorganizowaną akcję charytatywną. Dzielenie się tym co mamy – to dobry nawyk.Wszystkie dary zostały odebrane ze szkoły dnia 17 grudnia 2020 r.                 

 Opracowanie: Ewa Izydorczyk

odbiorkarma1