Polityka Prywatności

Szanowni Państwo

            Biorąc pod uwagę nowe Rozporządzenie Komisji Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO), która wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r

jesteśmy zobligowani do poinformowania o ważnych kwestiach, które dotyczą przetwarzanych danych osobowych w naszych systemach.

            Administratorem danych osobowych jest
Szkoła Podstawowa (SP) w Nowogrodźcu, reprezentowana przez Dyrektora.

            Administratorem Bezpieczeństwa Informacji/Inspektorem Ochrony Danych (ABI/IOD) w SP Nowogrodziec jest P. Janusz Wyspiański (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ).

            Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującej ustawy o systemie oświaty w obszarze funkcjonowania szkoły podstawowej.

Odbiorcami danych osobowych będą tylko i wyłącznie upoważnieni pracownicy Szkoły.

           Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie aktualnych przepisów prawa o ochronie danych osobowych, ustawy o działalności edukacyjnej  (min. ZUS, Urząd Skarbowy). Bez odrębnej zgody dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom trzecim.

            Administrator przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, na podstawie obowiązującej litery prawa.

            Spełniamy określone wymogami RODO prawa dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

   Spełniamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w momencie gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

   Gromadzenie danych osobowych i danych niezbędnych do realizacji zadań związanych z działalnością Szkoły Podstawowej w Nowogrodźcu, jest warunkiem realizacji w/w zadań.

            Informujemy, że gromadzone dane osobowe nie są profilowane, przekazywane ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

            Zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r., tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.

Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – tzw. RODO).

Jednocześnie podkreślamy, że ochrona prywatności, w tym danych osobowych jest dla nas jednym z najwyższych priorytetów.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWOGRODŹCU