finaliści gali piosenki patriotycznej

ZESPÓŁ AKORD I SOLISTKA MILENA KONIECZNA

FINALISTAMI XII DOLNOŚLĄSKIEJ GALI

PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

    img 8081

 26 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury „Agora” we Wrocławiu odbył się XII Dolnośląski Koncert Galowy Piosenki i Pieśni Patriotycznej ph. „ Moją ojczyzną Polska jest…” Organizatorem Gali był pan Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza. W tej pięknej i podniosłej uroczystości uczestniczą zawsze najlepsze zespoły i soliści naszego województwa zakwalifikowane w drodze eliminacji konkursowych na etapie regionalnym, a następnie wojewódzkim. Wykonawcy prezentują bardzo wysoki poziom artystyczny. Nasi uczniowie, godnie repezentujący Gminę Nowogrodziec, znaleźli się w tym gronie już kolejny raz. Występ podczas takiego koncertu przed tak znakomitą widownią to zaszczyt. Na widowni zasiedli przedstawiciele organizacji kombatanckich (m.in. Związek Sybiraków, Rodzina Katyńska), instytucji kultury, uczniowie szkół z nauczycielami i dyrekcją, władze samorządowe oraz mieszkańcy Dolnego Śląska.      Uroczystość miała w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości szczególny wymiar patriotyczny. Rozpoczęła się od wysłuchania autentycznej wypowiedzi Józefa Piłsudskiego z 1924 r., po której Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przedstawiła wiązankę pieśni legionowych. Następnie wysłuchano listu napisanego na tę okazję przez panią Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej,  w którym podkreśliła, że jest to ważne wydarzenie na kulturalnej mapie Dolnego Śląska  oraz dobra forma wychowania młodego pokoleniaw duchu pielęgnowania dziedzictwa kulturowego naszej ojczyzny.

 

    Podczas tegorocznej gali wystąpili laureaci (zespoły i soliści), którzy zaprezentowali 20 przepięknych i niezwykle wzruszających piosenek i pieśni patriotycznych. Wśród wyróżnionych znalazł się zespół „Akord” ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Nowogrodźcu w składzie: Julia Dzioba, kl. IV a, Dominik Dzioba, kl. IV a, Katarzyna Dolecka, kl. IV a, Milena Konieczna, kl. V a, Olimpia Kapusta, kl. Va, Kinga Magera, kl.VI c, Kamil Skrzypacz, kl. VI a. Ponadto w kategorii solistów wystąpiła Milena Konieczna. Byliśmy również dumni jako mieszkańcy Nowogrodźca, bo jedną z występujących laureatek była nasza starsza koleżanka Kamila Nazim, obecnie uczennica II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu.

 

W wykonaniu laureatów można było usłyszeć m.in. "Białe róże", "Piechotę", "Dziś idę walczyć, mamo", „Ojczyzno ma”. Nasz zespół wykonał piosenkę „Jędrusiowa dola”, natomiast solistka zaśpiewała „Orlątko”.   Podczas finałowego etapu wręczono wszystkim laureatom nagrody i dyplomy. Pan Kurator podziękował opiekunom zespołów i solistów za przygotowanie do konkursu nagradzając dyplomami. Tradycją przeglądu jest przyznawanie dodatkowych wyróżnień, nagród, tym laureatom którzy szczególnie zachwycili swoim wykonaniem jurorów. Przyznano 4 wyróżnienia: Nagrodę Wojewody Dolnośląskiego, Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Nagrodę prezydenta Wrocławia    oraz Nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Zostały one wręczone w trakcie koncertu. Zespół Akord otrzymał nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

 

Zespół Akord wraz z opiekunem otrzymał również piękne parasole od pana Burmistrza Roberta Relicha w nagrodę za reprezentowanie Gminy. Uczniowie z zespołu Akord serdecznie dziękują panu Burmistrzowi oraz pani Dyrektor Szkoły Podstawowej  w Nowogrodźcu, Urszuli Troszczak –Krzywdzińskiej i pani Sekretarz Urzędu Gminy Miasta Nowogrodziec, Iwonie Janiec za pomoc wsparcie podczas finału XII Dolnośląskiego Koncertu Galowego Piosenki i Pieśni Patriotycznej.

 

Serdecznie gratulujemy zespołowi „Akord” oraz solistce Milenie Koniecznej!

 

                                                                                                          (opiekun Renata Dziuba)