WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

W ROKU SZKOLNYM

2019/2020

(PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA)

 

 

zasady oceniania w klasach I-III

 

PZO - język polski  

 

PZO - matematyka 

 

PZO - języki obce (angielski, niemiecki)

 

PZO - historia

 

PZO - wiedza o społeczeństwie

 

PZO - przyroda

 

PZO - biologia

 

PZO - geografia

 

PZO - fizyka

 

PZO - chemia

 

PZO - informatyka

 

PZO - wychowanie fizyczne

 

PZO - edukacja dla bezpieczeństwa

 

PZO - technika

 

PZO - plastyka

 

PZO - muzyka

 

PZO - religia