Turniej ortograficzny I-III

XIX POWIATOWY TURNIEJ ORTOGRAFICZNY

Mój Dolny Śląsk -poznajemy jego tajemnice

,,Najpiękniejsze miejsca powiatu bolesławieckiego”

19 lutego 2021 r. w   naszej   szkole   odbył się  XIX Powiatowy Turniej Ortograficzny kl. II - III szkoły podstawowej – etap szkolny. Wzięło w nim udział 23 uczniów.

Cele konkursu:

-poszerzenie wiedzy o treści spoza podstawy programowej,

-podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów,

-rozwijanie zainteresowań polonistycznych, wspieranie uzdolnień uczniów,

-wzbudzanie tendencji do stałego zwiększania zasobu wiedzy, do poznawania świata,

-dokładność, samodzielność, systematyczność i wytrwałość w wykonywaniu pracy,

-wzbudzanie pozytywnych ambicji,

-integrowanie środowiska szkolnego,

-doskonalenie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,

-umiejętność rywalizacji i skutecznego prezentowania swojej wiedzy.

Na szczeblu szkolnym najlepsze miejsca w klasach drugich zajęli:

miejsce- Marlena Orawiec kl. II b

miejsce – Wojciech Stypczyc kl. II c

miejsce- Marcel Herliczka kl. II b

W klasach trzecich :

miejsce – Mikołaj Zamorski kl. III b

miejsce –Jan Sawicki kl. III b

miejsce – Karol Hałka kl. III a

                                                                                    Opracowała Lidia Dul